Dr. Öğr. Üyesi CANSU ÖZGE ÖZMEN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi CANSU ÖZGE ÖZMEN

T: (0282) 250 2646

M cozmen@nku.edu.tr

W cozmen.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:İngiliz Dili ve Edebiyatı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: JACOBS UNİVERSİTY (ALMANYA)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:HUMANİTİES AND SOCİAL SCİENCES
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:INTERCULTURAL HUMANİTİES
Öğrenim Yılları: 2010
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: UNİVERSİTY OF HEİDELBERG
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:CENTRE FOR AMERİCAN STUDİES
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:AMERİCAN STUDİES
Öğrenim Yılları: 2005
Tez:
Lisans
Üniversite: BİLKENT UNİVERSİTY
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:HUMANİTİES AND LETTERS
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:AMERİCAN CULTURE AND LİTERATURE
Öğrenim Yılları: 2004
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Orta
Arapça:Başlangıç
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2010-
Araş. Gör. JACOBS UNİVERSİTY
2006-
İdari Görevler
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2011-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZMEN C. Ö., SUB-SUBALTERN: SELF-FASHIONING OF AN AFRICAN-AMERICAN SLAVE AROUND THE WORLD, HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 4, pp. 371, 2016.
Özgün Makale MLA (Modern Language Association), EBSCO Publishing, CEEOL (Central and European Online Library), ASOS (Akademik Sosyal Bilimler İndeksi), ARASTİRMAX Bilimsel Yayın İndeksi, TEİ (Türk Eğitim İndeksi) Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. , Osmanlı İmparatorluğu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Üzerine 19. Yüzyılda Yazılan Amerikan Seyahatnameleri, Doğu Batı Dergisi, 2010.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
2. , 19. Yüzyıl Amerikan-Osmanlı İlişkilerinin Amerikan Yazınına Etkisi ve Seyahatnameler, Bir Zamanlar Amerika II, ss. 195-213, 2007.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
3. , Hassasiyetler Çatışması, , 2006.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÖZMEN C. Ö., Edebiyatta Mimarlık, Bölüm: Tournefort Seyahatnamesi, Yayın Yeri: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, Editör: Nevnihal Erdoğan, Hikmet Temel Akarsu, 2016.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
2. ÖZMEN C. Ö., Edebiyatta Mimarlık, Bölüm: Devlet Kuşu – Orhan Kemal, Yayın Yeri: Yapı Kredi Endüstri Merkezi, Editör: Nevnihal Erdoğan, Hikmet Temel Akarsu, 2016.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
3. Özmen C. Ö., Exploring Travel and Tourism: Essays on Journeys and Destinations, Yayın Yeri: Cambridge Scholars Publishing, Editör: Jennifer Erica Sweda, 2012.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
4. Özmen C. Ö. ., American Travel Narratives of the Orient (1830-1870), Yayın Yeri: Lap Lambert Academic Publishing, 2011.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. , .
Özet bildiri
2. , .
Özet bildiri
3. , .
Özet bildiri
4. , .
Özet bildiri
5. , .
Özet bildiri
6. , .
Özet bildiri
7. , .
Özet bildiri
8. , .
Özet bildiri
Editörlükler
1. HUMANITAS, Yayın Yeri: EGE BASIM (01.01.2016-).
Uluslararası Dergi MLA (Modern Language Association), EBSCO Publishing, CEEOL (Central and European Online Library), ASOS (Akademik Sosyal Bilimler İndeksi), ARASTİRMAX Bilimsel Yayın İndeksi, TEİ (Türk Eğitim İndeksi)
2. HUMANİTAS, Yayın Yeri: EGE BASIM (01.01.2016-).
Uluslararası Dergi MLA (Modern Language Association), EBSCO Publishing, CEEOL (Central and European Online Library), ASOS (Akademik Sosyal Bilimler İndeksi), ARASTİRMAX Bilimsel Yayın İndeksi, TEİ (Türk Eğitim İndeksi)
3. .
Ulusal Dergi Ulusal hakemli bilimsel veya mesleki dergiler
Yayın Hakemlikleri
1. (01.01.2010-).
Uluslararası Dergi SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergi
2. BORDER CROSSING, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi EBSCO Electronic Journals Service (EJS), Index Copernicus, and Research Papers in Economics (RePEc)
Üyelikler
Doğu Batı Dergisi Yayın Kurulu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2009-.
American Studies Association, Üye, 2007-.