Dr. Öğr. Üyesi CANSU ÖZGE ÖZMEN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi CANSU ÖZGE ÖZMEN

T: (0282) 250 2646

M cozmen@nku.edu.tr

W cozmen.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:İngiliz Dili ve Edebiyatı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: JACOBS UNİVERSİTY (ALMANYA)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:HUMANİTİES AND SOCİAL SCİENCES
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:INTERCULTURAL HUMANİTİES
Öğrenim Yılları: 2010
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: UNİVERSİTY OF HEİDELBERG
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:CENTRE FOR AMERİCAN STUDİES
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:AMERİCAN STUDİES
Öğrenim Yılları: 2005
Tez:
Lisans
Üniversite: BİLKENT UNİVERSİTY
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:HUMANİTİES AND LETTERS
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:AMERİCAN CULTURE AND LİTERATURE
Öğrenim Yılları: 2004
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Orta
Arapça:Başlangıç
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2010-
Araş. Gör. JACOBS UNİVERSİTY
2006-
İdari Görevler
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2011-2012
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Özmen C. Ö. ., Vardar N. Ö., Posthuman and Human-Nonhuman Relationship in “Oryx and Crake” , Humanitas, vol. 7, pp. 148-158, 2019.
Özgün Makale EBSCO
2. ÖZMEN C. Ö., Global Disasters and Personal Responses in Ian McEwan’s Solar, Humanitas, vol. 6, pp. 1-9, 2018.
Özgün Makale sosyal bilimler Erişim Linki
3. ÖZMEN C. Ö., Anti-Natalism as a Remedy for Trauma, Humanitas, vol. 6, pp. 149-158, 2018.
Özgün Makale sosyal bilimler Erişim Linki
4. ÖZMEN C. Ö., SUB-SUBALTERN: SELF-FASHIONING OF AN AFRICAN-AMERICAN SLAVE AROUND THE WORLD, HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 4, pp. 371, 2016.
Özgün Makale MLA (Modern Language Association), EBSCO Publishing, CEEOL (Central and European Online Library), ASOS (Akademik Sosyal Bilimler İndeksi), ARASTİRMAX Bilimsel Yayın İndeksi, TEİ (Türk Eğitim İndeksi) Erişim Linki
5. Özmen C. Ö., PENETRATING AMERICAN FEMALE GAZE IN THE OTTOMAN EMPIRE: A 19TH CENTURY TRAVELOGUE, Humanitas, vol. 3, pp. 163-172, 2015.
Özgün Makale EBSCO
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Özmen C. Ö., Bireylere Empati, Kitlelere Ölüm, Doğu Batı Dergisi, 2018.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. Özmen C. Ö., Osmanlı İmparatorluğu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Üzerine 19. Yüzyılda Yazılan Amerikan Seyahatnameleri, Doğu Batı Dergisi, 2010.
Özgün Makale Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
3. Özmen C. Ö., 19. Yüzyıl Amerikan-Osmanlı İlişkilerinin Amerikan Yazınına Etkisi ve Seyahatnameler, Doğu Batı Dergisi, ss. 195-213, 2007.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. Özmen C. Ö., Hassasiyetler Çatışması, Doğu Batı Dergisi, 2006.
Özgün Makale Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. Özmen C. Ö., Kerem Eksen´in Uyku Krallığı Üzerine: Biz Buraya Nasıl Geldik?, Sanatatak, 2017.
Kitap Kritiği Erişim Linki
2. Özmen C. Ö., Çaresizlik ve Sinek Isırıkları: "Diğer Her Şey Gibi", Roman Kahramanları, 2012.
Kitap Kritiği
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Özmen C. Ö., Bildiriler Kitabı 13. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu: Basit Üslup, Bölüm: Turkish Occidentalism in Harput’ta bir Amerikalı (1955), Yayın Yeri: Kafkas Üniversitesi, 2013.
Bilimsel Kitap
2. Özmen C. Ö., Exploring Travel and Tourism: Essays on Journeys and Destinations, Yayın Yeri: Cambridge Scholars Publishing, Editör: Jennifer Erica Sweda, 2012.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
3. Özmen C. Ö. ., American Travel Narratives of the Orient (1830-1870), Yayın Yeri: Lap Lambert Academic Publishing, 2011.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. , Keşke Hiç Olmasaydık: Var Olmanın Kötülüğü, Yayın Yeri: Doğu Batı Yayınları, 2018.
Kitap Tercümesi
2. ÖZMEN C. Ö., Edebiyatta Mimarlık, Bölüm: Tournefort Seyahatnamesi, Yayın Yeri: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, Editör: Nevnihal Erdoğan, Hikmet Temel Akarsu, 2016.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
3. ÖZMEN C. Ö., Edebiyatta Mimarlık, Bölüm: Devlet Kuşu – Orhan Kemal, Yayın Yeri: Yapı Kredi Endüstri Merkezi, Editör: Nevnihal Erdoğan, Hikmet Temel Akarsu, 2016.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÖZMEN C. Ö., Global Disasters and Personal Responses in Ian Mcewan’s Solar (2010), Uluslararası ve Disiplinlerarası Çevre ve Edebiyat Sempozyumu (01.11.2017-03.11.2017).
Özet bildiri
2. ÖZMEN C. Ö., Anti-Natalism as a Remedy for Trauma, International Cultural Studies Symposium (10.05.2017-12.05.2017).
Özet bildiri
3. Özmen C. Ö. ., Sub-subaltern: Self-Fashioning of an African-American Slave around the World, Journeys in the Ottoman World (22.10.2015-24.10.2015).
Özet bildiri
4. Özmen C. Ö. ., Penetrating American Female Gaze in The Ottoman Empire: A 19th Century Travelogue, Eighth Biennial Conference of the Swedish Association for American Studies (26.09.2014-27.09.2014).
Sözlü Bildiri
5. Özmen C. Ö., Turkish Occidentalism in Harputta bir Amerikalı, . Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu: Basit Üslup, Kafkas University (26.09.2013-28.09.2013).
Tam metin bildiri
6. Özmen C. Ö., The Art of Political Language in Travel and Autobiography, XI. International Language-Literature-Stylistic Symposium (03.10.2011-06.10.2011).
Özet bildiri
7. Özmen C. Ö., Pencillings by the Way: Culture of Celebrity and Travel Literature, International ASAT Conference: The Art of Language, Cultural Expressions in American Studies (08.11.2010-11.11.2010).
Sözlü Bildiri
8. Özmen C. Ö., An Official Testimony by an Apologist for the East, Transatlantic Studies Association 9th Annual Conference (19.07.2010-21.07.2010).
Sözlü Bildiri
9. Özmen C. Ö., Commodore David Porter’s Constantinople and Its Environs, The Asian Conference on Arts & Humanities (21.06.2010-24.06.2010).
Sözlü Bildiri
10. Özmen C. Ö., American Travel Narratives of the Orient and Tourism in the 19th Century, Mid-Atlantic Popular and American Culture Association Annual Conference (09.11.2009-12.11.2009).
Sözlü Bildiri
11. Özmen C. Ö., Epiphenomenal Literary Output: Barbary Wars and Captivity Narratives, Transatlantic Studies Association 8th Annual Conference (20.07.2009-23.07.2009).
Sözlü Bildiri
12. Özmen C. Ö., Lands of the Saracen: A Genteel Poet in the Land of the East, Biannual Conference of the Nordic Association for American Studies (25.05.2009-28.05.2009).
Sözlü Bildiri
13. Özmen C. Ö., 19th Century Ottoman-American Relations: The Beginning of a Beautiful Friendship, Amity, Enmity and Emotion in Early America and Atlantic World- (15.12.2008-18.12.2008).
Sözlü Bildiri
14. Özmen C. Ö., Innocents Abroad and Orientalism, The United States from Inside and Out: Transnational American Studies (01.10.2006-03.10.2006).
Sözlü Bildiri
Editörlükler
1. Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi , Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi, Editör.
Uluslararası Dergi Crossref, isam, idealonline, JournalTOCs, Scilit, Index Copernicus
2. Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi , Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi, Editör.
Uluslararası Dergi Crossref, isam, idealonline, JournalTOCs, Scilit, Index Copernicus
3. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık (15.04.2018-27.04.2018).
Uluslararası Dergi MLA, CEEOL, EBSCO, TEİ, OpnAIRE
4. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık (15.10.2018-22.10.2018).
Uluslararası Dergi MLA, CEEOL, EBSCO, TEİ, OpenAIRE
5. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Form Baskı, Yayın Kurulu Üyeliği (07.04.2017-14.04.2017).
Uluslararası Dergi MLA, CEEOL, EBSCO, TEİ
6. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık, Yayın Kurulu Üyeliği (01.10.2017-31.12.2017).
Uluslararası Dergi MLA, CEEOL, EBSCO, ASOS, ARASTIRMAX
7. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Form Baskı, Yayın Kurulu Üyeliği (28.05.2017-11.06.2017).
Uluslararası Dergi MLA, CEEOL,TEİ, EBSCO
8. HUMANITAS, Yayın Yeri: EGE BASIM (01.01.2016-).
Uluslararası Dergi MLA (Modern Language Association), EBSCO Publishing, CEEOL (Central and European Online Library), ASOS (Akademik Sosyal Bilimler İndeksi), ARASTİRMAX Bilimsel Yayın İndeksi, TEİ (Türk Eğitim İndeksi)
9. HUMANİTAS, Yayın Yeri: EGE BASIM (01.01.2016-).
Uluslararası Dergi MLA (Modern Language Association), EBSCO Publishing, CEEOL (Central and European Online Library), ASOS (Akademik Sosyal Bilimler İndeksi), ARASTİRMAX Bilimsel Yayın İndeksi, TEİ (Türk Eğitim İndeksi)
10. Doğu Batı Dergisi, Yayın Yeri: Doğu Batı Yayınları, Editör.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
11. Doğu Batı Dergisi, Yayın Yeri: Doğu Batı Yayınları.
Ulusal Dergi
Yayın Hakemlikleri
1. Humanitas (20.05.2019-), Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi EBSCO
2. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (20.05.2019-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi TR DİZİN
3. (01.01.2010-).
Uluslararası Dergi SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergi
4. Humanitas, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
5. Border Crossing, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
6. BORDER CROSSING, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi EBSCO Electronic Journals Service (EJS), Index Copernicus, and Research Papers in Economics (RePEc)
7. Humanitas, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
Üyelikler
Doğu Batı Dergisi Yayın Kurulu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2009-.
American Studies Association, Üye, 2007-.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Manisa Celal Bayar University International and Interdisciplinary Environment and Literature Symposium, Yer:Manisa, Türkiye, 01.11.2017-03.11.2017.
EGE UNIVERSITY 16th INTERNATIONAL CULTURAL STUDIES SYMPOSIUM, “Narratives of Trauma”, Yer:İzmir, Türkiye, 10.05.2017-12.05.2017.
Journeys in the Ottoman World, Yer:Ankara, Türkiye, 22.10.2015-24.10.2015.
Eighth Biennial Conference of the Swedish Association for American Studies, Yer:Örebro, İsveç, 26.09.2014-27.09.2014.
Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu: Basit Üslup, Yer:Kars, Türkiye, 26.09.2013-27.09.2013.
XI. International Language-Literature-Stylistic Symposium, Yer:Sakarya, Türkiye, 03.10.2011-06.10.2011.
34th International ASAT Conference, Yer:Alanya, Türkiye, 08.11.2010-11.11.2010.
Transatlantic Studies Association 9th Annual Conference, Yer:Durham, İngiltere, 19.07.2010-21.07.2010.
The Asian Conference on Arts & Humanities, Yer:Osaka, Japonya, 21.06.2010-24.06.2010.
Mid-Atlantic Popular and American Culture Association Annual Conference, Yer:Boston, ABD, 09.11.2009-12.11.2009.
Transatlantic Studies Association 8th Annual Conference, Yer:Canterbury, İngiltere, 20.07.2009-23.07.2009.
Biannual Conference of the Nordic Association for American Studies Cosmopolitan America?: The United States in Transition, Yer:Kopenhag, 25.05.2009-28.05.2009.
Amity, Enmity and Emotion in Early America and Atlantic World, Yer:Venedik, 15.12.2008-18.12.2008.
The United States from Inside and Out: Transnational American Studies, Yer:Oakland, Kaliforniya, 01.10.2006-03.10.2006.